Web development i it consulting

Projekti

Razvojni tim se sastoji od inženjera sa bogatim iskustvom posebno u oblasti osiguranja. Kombinujući njihovo iskustvo, znanje, analitičku sposobnost i tehničku ekspertizu u mogućnosti smo da uspešno završimo vrlo kompleksne projekte.
Go to Axa osiguranje

Axa osiguranje

Implementacija web aplikacije za obračun provizije i bonusa po svim prodajnim kanalima. Korišćene tehnologije: ASP.NET , Jquery, AngularJS, Bootstrap, MS SQL …

Go to BISERNA POLISA

BISERNA POLISA

Implementacija rešenja za prodaju polisa putem e-commerce kanala. Korišćene tehnologije; OctoberCMS, PHP i My SQL

Go to Takovo osiguranje

Takovo osiguranje

Implementacija kompletnog softvera za kadrove i plate. Korišćene tehnologije: MS ACCESS, VBA for MS ACCESS, MS SQL, C#…

Go to ENERGOPROJEKT GARANT OSIGURANJE

ENERGOPROJEKT GARANT OSIGURANJE

Razvoj i održavanje core aplikacije. Korišćene tehnologije: .NET , C#, My SQL, MS SQL …

Institut za javno zdravlje Kragujevac

Implementacija kompletnog softvera za rad Centra za mikrobiologiju. Korišćene tehnologije: MS ACCESS, VBA for MS ACCESS, MS SQL, C#…

Škola za učenike oštećenog sluha

Kompletno materijalno i finansijsko magacinsko poslovanje

Brokerska Kuća za osiguranje Alka Plus

Razvoj i implementacija projekta digitalizacije prodaje osiguranja putem interneta

Pružamo širok opseg usluga u oblasti informacionih tehnologija, sa vizijom da se na tržištu dokažemo kvalitetom, uvek sledeći nove tehnologije i globalno proverene i prihvaćene metodologije rada i razvoja softvera.

O nama

Visoko kvalitetne usluge koristeći najbolja tehnološka rešenja

Himera Solutions, je domaća kompanija, koja se bavi konsultantskim uslugama kao i održavanjem i razvojem informacionih sistema a sve to prvenstveno u oblasti osiguranja. Kompanija je osnovana 2015. godine u Kragujevcu, pretežno od ljudi koji su pre toga činili osnovu IT sektora u Takovo Osiguranja. Naša misija je da ponudimo visoko kvalitetna rešenja i usluge po konkurentnim cenama klijentima različitih veličina, a uz to da omogućimo klijentima povratak investicije koristeći najbolja tehnološka rešenja i domensku ekspertizu. Posvećeni smo cilju da, na obostranu korist, kreiramo dugoročne partnerske odnose sa klijentima, kroz aktivnu saradnju i stvaranjem novih dodatnih vrednosti.

NAŠ TIM SARADNIKA U NASTAVI

Vrhunski predavači u našoj IT Akademiji, sa velikim iskustvom u industriji i u nastavi, tim koji zna da programira i da pravi aplikacije.

MARKO RADOSAVLJEVIĆ

Nastavnik za uzrast od 11 do 14 godina.
Diplomirani inženjer elektrotehnike sa velikim radnim iskustvom u IT industriji i nastavi. Orijentisan ka web developmentu i razvijanju aplikacija za mobilne uredjaje. Ima razvijen logički pristup u rešavanju algoritama i problema u kodiranju.

ZORAN SRETENOVIĆ

Nastavnik za uzrast od 15 do 18 godina.
Diplomirani matematičar informatičar sa postdiplomskom specijalizacijom u oblasti informacionih tehnologija. Bogato dugogodišnje iskustvo u radu sa učenicima srednjoškolskog uzrasta i studentima. Ima razvijen logički pristup u rešavanju algoritama i realnih problema u programiranju.

ANDREJ RISTIĆ

Nastavnik za uzrast preko 18 godina.
Diplomirani informatičar sa dugogodišnjim radnim iskustvom na velikom broju IT projekata. Orijentisan ka razvoju aplikacija baziranih na modernim tehnologijama i trendovima. Ima razvijen pragmatični pristup u razvoju aplikacija i rešavanju realnih problema.

JOVAN POPOVSKI

Nastavnik za QA i testiranje aplikacija.
Diplomirani mašinski inženjer sa velikim iskustvom u testiranju softvera. Radio na velikim projektima za različite svetske IT kompanije i klijente.

VLADIMIR RAIČEVIĆ

Organizator nastave i projekt menadžer.
Master inženjerstva menadžmenta na fakultetu Inženjerskih nauka u Kragujevcu, veliko radno iskustvo u razvoju marketinga u Montesa Group, ima velike sposobnosti kao office manager.

NINKO RADENKOVIĆ

Nastavnik za projekt menadžment.
Diplomirani hemičar sa velikim iskustvom u vođenju projekata. Radio na velikim projektima za različite svetske IT kompanije i klijente.

IT Akademija "HIMERA"- Uči sa nama

Najboljim programerima obezbedjemo praksu u našoj kompaniji i mogućnost zaposlenja jer su nam potrebni ljudski resursi sa odgovarajućim znanjem.

UPIS JE U TOKU... SPREMILI SMO POSEBNE POGODNOSTI ZA LETNJU ŠKOLU PROGRAMIRANJA !
NAŠ KONCEPT JE KONCEPT OTVORENIH VRATA ZA IT ZAJEDNICU I NOVE IDEJE

Kontakt

PRIJAVI SE ZA IT AKADEMIJU... PIŠI NAM KOJI BI KURS POHAĐAO...