Web development i it consulting

Projekti

Razvojni tim se sastoji od inženjera sa bogatim iskustvom posebno u oblasti osiguranja. Kombinujući njihovo iskustvo, znanje, analitičku sposobnost i tehničku ekspertizu u mogućnosti smo da uspešno završimo vrlo kompleksne projekte.
Go to Axa osiguranje

Axa osiguranje

Implementacija web aplikacije za obračun provizije i bonusa po svim prodajnim kanalima. Korišćene tehnologije: ASP.NET , Jquery, AngularJS, Bootstrap, MS SQL …

Go to BISERNA POLISA

BISERNA POLISA

Implementacija rešenja za prodaju polisa putem e-commerce kanala. Korišćene tehnologije; OctoberCMS, PHP i My SQL

Go to Takovo osiguranje

Takovo osiguranje

Implementacija kompletnog softvera za kadrove i plate. Korišćene tehnologije: MS ACCESS, VBA for MS ACCESS, MS SQL, C#…

Go to ENERGOPROJEKT GARANT OSIGURANJE

ENERGOPROJEKT GARANT OSIGURANJE

Razvoj i održavanje core aplikacije. Korišćene tehnologije: .NET , C#, My SQL, MS SQL …

Institut za javno zdravlje Kragujevac

Implementacija kompletnog softvera za rad Centra za mikrobiologiju. Korišćene tehnologije: MS ACCESS, VBA for MS ACCESS, MS SQL, C#…

Škola za učenike oštećenog sluha

Kompletno materijalno i finansijsko magacinsko poslovanje

Brokerska Kuća za osiguranje Alka Plus

Razvoj i implementacija projekta digitalizacije prodaje osiguranja putem interneta

TAKtic school management software

TAKtic je moderan software za upravljanje procesima i evidenciju polaznika u školama. Pruža sve evidencije, pretrage, raspored, izveštaje, ugovore, kao i slanje sms-ova

Pružamo širok opseg usluga u oblasti informacionih tehnologija, sa vizijom da se na tržištu dokažemo kvalitetom, uvek sledeći nove tehnologije i globalno proverene i prihvaćene metodologije rada i razvoja softvera.

O nama

Visoko kvalitetne usluge koristeći najbolja tehnološka rešenja

Himera Solutions, je domaća kompanija, koja se bavi konsultantskim uslugama kao i održavanjem i razvojem informacionih sistema a sve to prvenstveno u oblasti osiguranja. Kompanija je osnovana 2015. godine u Kragujevcu, pretežno od ljudi koji su pre toga činili osnovu IT sektora u Takovo Osiguranja. Naša misija je da ponudimo visoko kvalitetna rešenja i usluge po konkurentnim cenama klijentima različitih veličina, a uz to da omogućimo klijentima povratak investicije koristeći najbolja tehnološka rešenja i domensku ekspertizu. Posvećeni smo cilju da, na obostranu korist, kreiramo dugoročne partnerske odnose sa klijentima, kroz aktivnu saradnju i stvaranjem novih dodatnih vrednosti. Himera solutions 2019. godine proširuje svoju delatnost i otvara IT akademiju za usavršavanje u informacionim, menadžerskim i grafičkim veštinama. IT Akademija ,,Himera” nudi svojim polaznicima rad u realnom okruženju u kome se izrađuje softver, kurseve i grupe koji se adaptiraju i formiraju na osnovu početnog znanja prijavljenih kandidata.

Kontakt

PRIJAVI SE ZA IT AKADEMIJU... PIŠI NAM KOJI BI KURS POHAĐAO...